Academic Studies

MAKALE-BİLDİRİ

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. ULVI HAYRI,UYSAL MEHMET,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL,ÖNDER HATICE GÜL (2019). The Comparative Analysis of Urban Transport in Ankara by Gender and Age Groups. MEGARON, 14(4), 544-554., Doi: 10.14744/megaron.2019.24572 (Yayın No: 5264765)

The Comparative Analysis of Urban Transport in Ankara by Gender and Age Groups_
2. ULVI HAYRI (2019). Stratejik Planların Teoriden Pratige Proje Üretim Sürecinin Analizi: Büyüksehir Ulasım Ana Planları Örneklemi. IDEALKENT, 10, 1-1., Doi: 10.31198/idealkent.565839 (Yayın No: 5330795)

Stratejik Planların Teoriden Pratiğe Proje Üretim Sürecinin Analizi Büyükşehir Ulaşım Ana Planları Örneklemi
3. ULVI HAYRI (2019). Bisiklet ve Yaya Ulasımının Milli Parklarda Karbon Ayak Izi Etkilerinin Arastırılması. Kent Akademisi, 12(3), 460-474. (Yayın No: 5385863)

Bisiklet ve Yaya Ulaşımının Millî Parklarda Karbon Ayak İzi Etkilerinin Araştırılması
4. ULVI HAYRI,AKDEMIR FURKAN (2019). Kent Içi Raylı Sistem Yatırım Ölçütlerinin Üzerine Bir Arastırma: Erzincan Kent Içi Raylı Sistem Örnegi. Journal of International Scientific Researches, 4(2), 333-354., Doi: 10.21733/ibad.552605 (Yayın No: 5447412)

Kent İçi Raylı Sistem Yatırım Ölçütlerinin Üzerine Bir Araştırma Erzincan Kent İçi Raylı Sistem Örneği
5. ULVI HAYRI (2019). A Study on Accessibility of Disabled People: Case for Kızılay Shopping Center, Ankara. Iconarp International J. of Architecture and Planning, 7(1), 226-250., Doi: 10.15320/ICONARP.2019.74 (Yayın No: 5140063)

A Study on Accessibility of Disabled People Case for Kızılay Shopping Center Ankara
6. ULVI HAYRI (2019). Ziyaretçi Yönetimi Kapsamında Tasıma Kapasitesinin Belirlenmesi: Degle Ören Yeri Örnegi, Karaman. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(2), 130-146., Doi: 10.31771/jrtr.2019.21 (Yayın No: 5140087)

Ziyaretçi Yönetimi Kapsamında Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Değle Ören Yeri Örneği, Karaman
7. ULVI HAYRI (2019). Arkeolojik Sit Alanlarında Yapılan Çevre Düzenleme Projelerinin Yürünebilirlige Etkisinin Arastırılması Degle Ören Yeri Örnegi. Journal of International Social Research, 12(64), 383-402., Doi: 10.17719/jisr.2019.3361 (Yayın No: 5105417)

Arkeolojik Sit Alanlarında Yapılan Çevre Düzenleme Projelerinin Yürünebilirliğe Etkisinin Araştırılması Değle Ören Yeri Örneği
8. ULVI HAYRI (2019). Üniversite Yerleskesi Için Yolculuk Davranıs Analizi: Gazi Üniversitesi Maltepe Yerleskesi Örnegi. OPUS Uluslararası Toplum Arastırmaları Dergisi, 11(18), 1566-1588., Doi: 10.26466/opus.559415 (Yayın No: 5447484)

Üniversite Yerleşkesi İçin Yolculuk Davranış Analizi Gazi Üniversitesi Maltepe Yerleşkesi Örneği
9. ULVI HAYRI,KUTLU BÜSRA HILAL,AKDEMIR FURKAN (2019). Gelismekte Olan Ülkelerde Raylı Sistem Yatırım Kararlarını Etkileyen Ölçütlerin Belirlenmesi. DEMIRYOLU MÜHENDISLIGI, 6(9), 61-78. (Yayın No: 4777354)

Gelişmekte Olan Ülkelerde Raylı Sistem Yatırım Kararlarını Etkileyen Ölçütlerin Belirlenmesi
10. ÖZKAZANÇ SEHER,ULVI HAYRI (2018). Erzincan Kent Merkezi Yayalastırma Projesine Yönelik Tutum ve Beklentiler. Online Journal of Art and Design, 6(5), 224-238. (Yayın No: 4558664)

Erzincan Kent Merkezi Yayalaştırma Projesine Yönelik Tutum ve Beklentiler
11. ORMAN ABDULLAH,DÜZKAYA HIDIR,ULVI HAYRI,Akdemir Furkan (2018). Multi-Criteria Evaluation by Means of Using the Analytic Hierarchy Process in Transportation Master Plans: Scenario Selection in the Transportation Master Plan of Ankara. Gazi University Journal of Science, 31(2), 381-397. (Yayın No: 4771512)

Multi-Criteria Evaluation by Means of Using the Analytic Hierarchy Process
12. DÜZKAYA HIDIR,Akdemir Furkan,ULVI HAYRI,ORMAN ABDULLAH,SIVAT SEMA (2018). Türkiye’de Orta Büyüklükteki Kentlerde Raylı Sistem Uygulamaları Erzincan Cadde Tramvayı Örnegi. El-Cezerî Journal of Science andEngineering, 5(2), 403-415. (Yayın No: 4534265)

Türkiye'de Orta Büyüklükteki Kentlerde Raylı Sistem Uygulamaları Erzincan Cadde Tramvayı Örneği

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1. ULVI HAYRI,KINACI HARUN (2018). Effiencity Evaluation of Ankara EGO Bus Lines Using DAE. 11.International Statistics Days Conference, 40-45. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4759049)

Efficiency Evaluation of Ankara Public Transport Bus Lines Using DEA_Abstract
2. ULVI HAYRI,DÜZKAYA HIDIR,AKDEMIR FURKAN,DINÇER SEYMA ELIF (2018). Assessing Urban Sprawl Effect of Transportation Investments using Remote Sensing Data and GIS Methods:The Case of Ankara Protocol Road. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5236906)

Assessing Urban Sprawl Effect of Transportation Investments Using Remote Sensing Data and GIS Methods
3. DÜZKAYA HIDIR,ULVI HAYRI,ORMAN ABDULLAH (2017). New Pursuits on Public Transport Policies for Middle-sized Cities in Turkey Erzincan as an Example Specific to Rail Systems. International Symposium on Electrical Railway Transportation Systems, ERUSIS (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5415839)

New Pursuits on Public Transport Policies for Middle-sized Cities in Turkey: Erzincan as an Example Specific to Rail Systems
4. ULVI HAYRI,ÖZKAZANÇ SEHER,SOYDAN AYSE GÜL (2016). Sürdürülebilir Ulasım Için Toplu Tasımada Yolcu Memnuniyet Düzeyleri ve Beklentileri Üzerine Bir Degerlendirme. TRANSIST 2016


5.ULVI HAYRI,AKDEMIR FURKAN,ASLINUR EKIZ,YILMAZ SAIME (2018). The Use of Multi-Criteria Assessment Techniques in Defining Sustainable Transport Systems for Different Sized Cities Ankara and Rize Example. BEYOND ALL LIMITS, 43-49. (Tam Metin Bildiri/Davetli Konusmacı)(Yayın No:4759141)

The Use of Multi-Criteria Assessment Techniques in Defining Sustainable Transport Systems for

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. ULVI HAYRI,AKDEMIR FURKAN (2019). Türkiye’de Otopark Planlama ve Yönetimi Üzerine Bir Degerlendirme. Artium, 7(2), 147-154. (Kontrol No: 5223470)

Türkiye'de Otopark Planlama ve Yönetimi Üzerine Bir Değerlenmdirme

2. ULVI HAYRI (2019). Analysıs of Housıng Ownershıp and Housıng Tendencıes ın The Context of Revenue and Accessıbılıty: The Case of Kayserı Cıty. Gazi University Journal Of Science Part B: Art Humanities Design and Planning, 7(2), 329-338. (Kontrol No: 5140247)

Analysıs of Housıng Ownershıp and Housıng Tendencıes ın The Context of Revenue and Accessıbılıty

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. ÖNDER MURAT,ÖNDER HATICE GÜL,ULVI HAYRI (2015). Ankara’da Iklim Sartlarının Yol ve Trafik Güvenligine Etkisi Kritik Rüzgarlı Alanlarda Araç Hızı ve Yol Durumu Iliskisinin Analizi. SÜRDÜRÜLEBILIR ULASIM IÇIN YOL VE TRAFIK GÜVENLIGI ULUSAL KONGRESI (ROTRASA) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5047088)


2. SOYDAN AYSE GÜL,ULVI HAYRI (2015). Kent Merkezlerinin Ulasım Altyapısı ile Etkilesimi Ankara Kent Merkezi Örnegi. SÜRDÜRÜLEBILIR ULASIM IÇIN YOL VE TRAFIK GÜVENLIGI ULUSAL KONGRE FUAR VE SERGISI (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5048094)


3. KAPLAN HÜLAGÜ,ULVI HAYRI (2012). Kentsel Dönüsüm Projelerinde Sosyal Yapının Degerlendirilmesi Dezavantajlı Grup Olan Engellilerin Yerinin Irdelenmesi. 8 KASIM DÜNYA SEHIRCILIK GÜNÜ KOLOKYUMU (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5047079)


4. ULVI HAYRI,KAPLAN HÜLAGÜ (2007). Kentiçi Trafikte Engelliler ve Engelsiz Tasarım-Ankara Kent Merkezinden Örnekleme. 4. TRAFIK VE YOL GÜVENLIGI ULUSAL KONGRESI / SERGISI (/Sözlü Sunum)(Yayın No:5047995)

Kentiçi Trafikte Engelliler ve Engelsiz Tasarım-Ankara Kent Merkezinden Örnekleme
5. ULVI HAYRI,KAPLAN HÜLAGÜ (2005). Ekolojik Kentsel Ulasımda Bisikletin Yeri Bu Baglamda Avrupa Kentlerinden Örneklemlerin Incelenmesi. Dünya Bisiklet Günü Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5235355)


6. KAPLAN HÜLAGÜ,ULVI HAYRI (2005). Yerel Gündem 21 Beysehir Gölü Havzasında Olusturulması ve Gerçeklestirilmesine Yönelik Bir Çerçeve. DÜNYA SU GÜNÜ - BEYSEHIR GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU (/Sözlü Sunum)(Yayın No:5047968)

Yerel Gündem 21 Beyşehir Gölü Havzasında Oluşturulması ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Bir Çerçeve_Abstract

YAYINLAR

1.Adana Çukurova Belediyesi Kentsel Tasarım Rehberi, Kitap, Editör, Atlas Akademi, 01.10.2019-01.10.2019

Adana Çukurova Kentsel Tarım Rehberi Kitabı
2.Rize Kenti Ulasım Ana Planı Deneyimi Kitabı, Kitap, Editör, Nobel Akademi, 01.10.2019-01.10.2019

Rize Kenti Ulaşım Ana Planı Deneyimi
3.Türkiye’de Ulasım Planlaması Deneyimi Ankara Örnegi, Kitap, Editör, Nobel Akademi,01.10.2019-01.10.2019

Türkiye'de Ulaşım Planlaması Deneyimi Ankara Örneği

PROJE

1. Ankara Metropoliten Alanı ve Yakın Çevresi Ortak Hizmet Projesi, Diger kamu kurulusları, 31/01/2013 - 28/07/2017

Ankara Ulaşım Ana Planı

2. Ankara Büyüksehir Belediyesi Ego Genel Müdürlügü Ankara Toplu Tasıma Araçları Durak ve Cografi Bilgi Sisteminin Web Tabanlı Olarak Kurulması Hizmet Alım Isi, Diger kamu kurulusları, 26/09/2011 - 06/11/2015 

3. Erzincan Kenti Ulasım Ana Planı Ortak Hizmet Projesi, Diger kamu kurulusları, 09/05/2016 - 03/11/2016

Erzincan Ulaşım Ana Planı

4. Erzincan Raylı Sistem Fizibilite Etüdü ve Avan Projelerinin Hazırlanması Ortak Hizmet Projesi, 09/05/2016 - 03/11/2016

Erzincan Raylı Sistem Fizibilite Etüdü ve Avan Projeleri

5. RIZE ULASIM ANA PLANI ORTAK HIZMET PROJESI, 15/05/2016 - 01/10/2018

Rize Ulaşım Ana Planı

6. Adana Çukurova Kentsel Tasarım Projesi, 09/01/2018 - 15/10/2018 

Adana-Çukurova Belediyesi Kentsel Tasarım Rehberi

7. Kayseri Ili Kocasinan Belediyesi Erkilet Mahallesinde Sehircilik Hizmetleri - Kadim Sehirler Projesi, 20/12/2017 - 15/11/2018

Kayseri İli Erkilet Beldesi Bizim Şehir Projesi

8. Degle Ören Yeri Koruma Amaçlı Imar Planı ve Çevre Düzenleme Projesi Yapım Isi ARGE Projesi, Diger kamu kurulusları, 29/05/2018 (Devam Ediyor) 

Karaman İli Değle Ören Yeri Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenleme Projesi

10. Kuzey Karaman Turizm Aksının Geliştirilmesi Fizibilite Etüdü 

Kuzey Karaman Turizm Aksının Geliştirilmesi Fizibilite Etüdü

11. Mamak Belediye Sınırları İçinde Kalan Taş Ocaklarının Mekansal, Çevresel ve Ulaşım Etkileri Araştırma Projesi (2020) 

Mamak Belediye Sınırları İçinde Kalan Taş Ocaklarının Mekansal, Çevresel ve Ulaşım Etkileri Arastırma Projesi

12. Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, 29 Ekim, Umut ve Taşlıca Mahalleleri Sınırları İçerisindeki Limak Çimento Fabrikası Kampüsünün Kentsel Trafiğe Etkisi Ar-Ge Kapsamında Etüt Edilmesi - Aralık 2019 (Devam Ediyor)

Gaziantep İli, Limak Çimento Fabrikası Kampüsünün Kentsel Trafiğe Etkisi Ar-Ge Kapsamında Etüt Edilmesi